ก่อนที่จะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องการสอบใบขับขี่นั้น สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสอบนั่นก็คือ ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจรทางบก ป้ายจราจรต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาและต้องรู้เอาไว้ เราจึงควรทำการบ้านไปให้ดี อย่าประมาทเด็ดขาด เพราะหลายคนมองข้ามจุดนี้ไปทำให้สอบไม่ผ่าน ต้องเสียเวลากลับไปสอบให้ผ่านอีกรอบ และไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่ใช้รถเท่านั้นที่ควรรู้เรื่อง เครื่องหมายจราจร แต่เป็นทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกัน ควรจะเรียนรู้ วันนี้เรานำความรู้เรื่อง ป้ายจราจร และ เครื่องหมายจราจร มาฝากกัน

เครื่องหมายจราจร หรือเครื่องหมายบนพื้นทางและขอบทางเท้า เรียกภาษาบ้านๆ ว่า ป้ายจราจร แต่ละแบบถูกออกแบบมาให้บังคับและเตือนในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อาทิ หยุด ทางโค้ง ทางเลี้ยว เป็นต้น เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ควรจะลดความเร็วและทำตามป้ายเตือน อย่างเคร่งครัด เพราะสามารถลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

โดยสามารถแยกออกเป็นประเภทๆ ได้ดังนี้

 1. ป้ายบังคับ ลักษณะทั่วไปเป็นรูปวงกลม สีพื้น ใช้พื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ต้องทำตาม เช่น ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
 2. ป้ายเตือน มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นสีเหลือง ขอบสีดำ เป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า เช่น ป้ายระวังคนข้ามถนน และป้ายวงเวียนอยู่ข้างหน้า เป็นต้น
 3. ป้ายแนะนำ เป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางแยก ข้างทางหลวง และสถานที่ต่างๆ

ป้ายจราจรที่สำคัญ และต้องจำให้ได้ หากคุณไม่อยากสอบใบขับขี่ตก

 • ป้ายหยุดให้รถสวนทางมาก่อน

สัญลักษณ์นี้หมายถึง ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน

 • ป้ายมีการเดินรถสองทาง

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  เตือนว่าทางข้างหน้ามีรถสวน ให้ขับรถช้าลงและชิดขอบทางด้านซ้าย

 • ป้ายจำกัดความเร็ว

สัญลักษณ์นี้หมายถึง   ห้ามผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

 • ป้ายความเร็วขั้นต่ำ

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

 • ป้ายเฉพาะคนเดิน

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  ห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้า-ออก บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น

 • ป้ายระวังคนข้ามถนน

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  ข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน ต้องขับรถช้าลง

 • ป้ายทางข้ามรถไฟไม่มีทางกั้น

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  ข้างหน้ามีทางข้ามรถไฟแต่ไม่มีที่กั้น ให้ขับรถช้าลง สังเกตให้แน่ใจ ว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านมาจึงจะขับต่อไป

 • ป้ายทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้น

สัญลักษณ์นี้หมายถึง ข้างหน้ามีทางรถไฟและมีที่กั้นให้ขับรถช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือมีที่กั้น

 • ป้ายห้ามจอด

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  ห้ามจอดรถระหว่างแนวนั้น ยกเว้นการรับ-ส่ง คนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยไม่ชักช้า

 • ป้ายห้ามหยุดรถ

สัญลักษณ์นี้หมายถึง  ห้ามจอดหรือหยุดรถตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

จะเห็นได้ว่า การเตรียมความพร้อมในการสอบใบขับขี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนน มีความสำคัญมาก ดังนั้น ผู้ขับขี่รถ และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ความรู้เหล่านี้นอกจากจะทำให้คุณสอบใบขับขี่ผ่านฉลุยแล้ว ช่วบลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่างๆ ได้ลงมาก  และยังทำให้ไม่ถูกจับปรับ จากคุณตำรวจด้วย

เครดิตข้อมูล : http://www.premierlighting.co.th/product-details.php?id=57

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *